Löytämä CARGO 138350
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 28.30, O.D.1 [ mm ] : 123.40, H.1 [ mm ] : 23.00, O.1 [ mm ] : 101.00
Löytämä AS-PL UD41345SBR
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 76.50, O.D.1 [ mm ] : 81.00, H.1 [ mm ] : 27.00
Löytämä CARGO 232488
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 96.00, H.1 [ mm ] : 43.60
Löytämä AS-PL UD45375SBR
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 11.00, O.D.1 [ mm ] : 82.00, H.1 [ mm ] : 36.10 , O.1 [ mm ] : 68.50
Löytämä AS-PL UD50732SBR
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Magneton
I.D.1 [ mm ] : 48.10, O.D.1 [ mm ] : 78.00, H.1 [ mm ] : 78.00, O.1 [ mm ] : 58.00, O.2 [ mm ] : 54.00, O.3 [ mm ] : 32.00
Löytämä CARGO 136268
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Magneton
O.D.1 [ mm ] : 78.00, O.D.1 [ mm ] : 78.00, H.1 [ mm ] : 77.00, H.1 [ mm ] : 77.00
Löytämä AS-PL UD50378SBR
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 52.80, H.1 [ mm ] : 76.00
Löytämä BOSCH 2005834596
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 22.50, O.D.1 [ mm ] : 109.60, H.1 [ mm ] : 25.00
Löytämä AS-PL UD41322SRS
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Bosch
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: