Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeiden jouset

Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeiden jouset Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.00, O.D.1 [ mm ] : 11.90, H.1 [ mm ] : 39.50
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeiden jouset Replacement for: Bosch
W.1 [ mm ] : 25.80, L.1 [ mm ] : 51.80
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeiden jouset Replacement for: Bosch
W.1 [ mm ] : 25.80, L.1 [ mm ] : 51.80
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeiden jouset Replacement for: Bosch
W.1 [ mm ] : 25.80, L.1 [ mm ] : 51.80
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeiden jouset Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 16.80, H.1 [ mm ] : 10.30, L.1 [ mm ] : 32.00
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeiden jouset Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 16.80, H.1 [ mm ] : 10.30, L.1 [ mm ] : 32.00
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeiden jouset Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 16.80, H.1 [ mm ] : 10.30, L.1 [ mm ] : 32.00
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeiden jouset Replacement for: Ika
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeiden jouset Replacement for: Valeo
O.D.1 [ mm ] : 9.00, L.1 [ mm ] : 26.00
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeiden jouset Replacement for: Valeo
O.D.1 [ mm ] : 9.00, L.1 [ mm ] : 26.00