Luokka: Starttimoottorin bendiksien akselit Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 8.00
Luokka: Starttimoottorin bendiksien akselit Replacement for: Bosch
Luokka: Starttimoottorin bendiksien akselit Replacement for: Bosch
Luokka: Starttimoottorin bendiksien akselit Replacement for: Universal
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 8.00
Luokka: Starttimoottorin bendiksien akselit Replacement for: Universal
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 8.00
Luokka: Starttimoottorin bendiksien akselit Replacement for: Universal
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 8.00
Luokka: Starttimoottorin bendiksien akselit Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 9.00
Luokka: Starttimoottorin bendiksien akselit Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 9.00
Luokka: Starttimoottorin bendiksien akselit Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 9.00
Luokka: Starttimoottorin bendiksien akselit Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 7.00, H.1 [ mm ] : 12.00